Ακτινοθεραπεία

Ακτινοθεραπεία2021-09-13T13:11:30+00:00

Πότε εφαρμόζεται;
Η ΑΚΘ εφαρμόζεται για την αντιμετώπιση κακοηθών, νεοπλασιών από τις αρχές του 20ου αιώνα.

Η Ακτινοθεραπευτική αγωγή μπορεί να είναι:

Ριζική ως μόνη θεραπεία με στόχο την ίαση του ασθενούς.
Μεταγχειρητική ακολουθεί την χειρουργική επέμβαση
Προεγχειρητική όταν είναι επιθυμητή σμίκρυνση ενός ενεγχειρητού όγκου και η μετατροπή του σε χειρουργήσιμο
Συνδυασμένη με χημειοθεραπεία με σκοπό να βελτιώσει το θεραπευτικό αποτέλεσμα.
Παρηγορική με σημαντική θέση στην ανακούφιση ή στην πρόληψη συμπτωμάτων.

Ποιος είναι ο σκοπός της ΑΚΘ;
Κακοηθείς όγκοι αποτελούν ιστούς που αυξάνονται διαρκώς σε μέγεθος. Το πρώτο κύτταρο διαιρείται σε δύο τα δύο σε τέσσερα κ.ο.κ. Σκοπός της Ακτινοθεραπείας είναι η καταστροφή κυττάρων που με τον διαδοχικό πολλαπλασιασμό του αυξάνουν το μέγεθος του όγκου.

Ποιος είναι ο στόχος;
Στόχος της Ακτινοθεραπείας είναι η εξάλειψη του όγκου με όσο το δυνατόν λιγότερη βλάβη στους υγιείς ιστούς.Για το σχεδιασμό του ακτινοθεραπευτικού πεδίου μελετάται η καλύτερη ακτινοπροστασία των περίγυρων ιστών του όγκου με καθορισμένη ακρίβεια στόχευσης χιλιοστού.

Πως σκοτώνει η ΑΚΘ τα καρκινικά κύτταρα;
Η ιοντίζουσα ακτινοβολία προκαλεί βλάβη στο γενετικό υλικό των καρκινικών κυττάρων. Βλάβη του DNA και κυτταρικό θάνατο. Θάνατος κυττάρου ορίζεται η απώλεια αναπαραγωγικής του ικανότητας.

ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΑΚΤΙΝΟΘΕΡΑΠΕΙΑ

Η βελτίωση του θεραπευτικού αποτελέσματος επιτυγχάνεται με

Α) ακρίβεια εντοπισμού του όγκου

Β) σωστή κατανομή της δόσης της ακτινοβολίας

Γ) Αξιοπιστία στον τρόπο εφαρμογής της θεραπείας

Η εξωτερική ακτινοθεραπεία γίνεται μέσω μονάδων που ονομάζονται γραμμικοί επιταχυντές (υψηλής ενέργειας ακτινοβολίας)

Τρισδιάστατη σύμμορφη ακτινοθεραπεία (Τhree Dimensional Confornmal Radiotherapy)
Η ανάπτυξη της τεχνολογίας οδήγησε στην εποχή της τρισδιάστατης σύμμορφης ακτινοθεραπείας (3DCRT). Η απεικόνιση με τον αξονικό και μαγνητικό τομογράφο και τα ισχυρά υπολογιστικά συστήματα διαχείρισης της εικόνας, επιτρέπουν την ακριβή απεικόνιση του περιγράμματος του ασθενούς και των επαρκέστερη κάλυψη του όγκου – στόχου με δόση ακτινοβολίας για τον τοπικό έλεγχο της νόσου και της επιβίωσης.

Ακτινοθεραπεία με δέσμες διαμορφούμενης έντασης (Intensity Modulated Radiation Therapy IMRT)
Αποτελεί την νεότερη τεχνολογική εξέλιξη στην ακτινοθεραπεία. Με την τεχνική IMRT η ένταση της δέσμης μεταβάλλεται κατά μήκος του πεδίου θεραπείας, ο όγκος ακτινοβολείται με πολλαπλές μικροσκοπικές δέσμες με διαφορετικές εντάσεις.

Ακτινοθερεπεία καθοδηγούμενη από εικόνες (Image guided radiotherapy IGRT)
Χρησιμοποιεί και ενσωματώνει δεδομένα από αξονική ή μαγνητική τομογραφία για την καλύτερη και καριβέστερη απόδοση της θεραπείας.

Σύγχρονη ακτινοθεραπεία με έλεγχο των αναπνευστικών κινήσεων
Δίνει τη δυνατότητα ακριβούς στόχευσης του όγκου στόχου μειώνοντας τις παρενέργειες και αυξάνοντας την πιθανότητα ίασης.

Παρενέργειες
Σημειώνεται με έμφαση ότι οι νεότερες μέθοδοι και τεχνικές ακτινοθεραπείας περιορίζουν ή και εξαλείφουν την πιθανότητα μετακτινικών αντιδράσεων βαριάς μορφής. Οι ανεπιθύμητες μετακτινικές αντιδράσεις εξαρτώνται από τον τύπο του καρκίνου, την ανατομική θέση, την ημερήσια και συνολική δόση ακτινοβολίας της γενικής κατάστασης του ασθενούς και τον συνδυασμό με χημειοθεραπεία.

   Ώρες (κατόπιν ραντεβού)

Δευτέρα 08:00 – 20:00
Τρίτη 08:00 – 20:00
Τετάρτη 08:00 – 20:00
Πέμπτη 08:00 – 20:00
Παρασκευή 08:00 – 20:00
Σάββατο Κλειστό
Κυριακή Κλειστό

  +30 693 7006880

Συνεργαζόμενα Νοσοκομεία

Υγεία

Ερυθρού Σταύρου 4, Μαρούσι 151 23

  210 68 67 830

Mediterraneo Hospital

Ηλείας 8-12, Γλυφάδα 166 75

  210 91 17 870

Συνεργαζόμενα Νοσοκομεία